Jeśli:
  • golenie kojarz Ci się z cierpieniem,
  • ogolony zarost szybko odrasta – w ciągu 3 - 4 godzin,
  • nożyki Twojej golarki tępią się szybko, nowa, opatentowana technologia SOTENER jest przeznaczona dla Ciebie.


Stosowanie SOFTENERA pozwala uzyskać:
  • doskonały komfort - golenie bez bólu,
  • jakość golenia trudną do osiągnięcia jakąkolwiek inną metodą, zapewniającą gładkość i długotrwały efekt,
  • znaczące wydłużenie żywotności narzędzia do golenia
soft1


Co to jest SOFTENER i w jakim celu się go stosuje?

SOFTENER jest przyrządem służącym do termicznego zmiękczania zarostu przed goleniem w celu uzyskania poprawy komfortu i jakości golenia oraz wydłużania czasu życia narzędzia do golenia.

Badania wykonane w wielu laboratoriach na świecie pozwalają stwierdzić, że odpowiednio długi czas oddziaływania gorącej wody z dodatkiem detergentu na włosek zarostu powoduje nadzwyczaj efektywną dyfuzję molekuł wody w głąb struktury włoska, a w ślad za tym, jego pęcznienie. Płytki keratynowe pokrywające włosek, które w normalnym stanie są zorganizowane w sposób przypominający układ rybich łusek, pod wpływem obecności ciepła, molekuł wody i detergentu, rozchylają się. Ułatwia to ostrzu tnącemu zagłębienie się w strukturę włoska i jego przecięcie.

Gorąca woda z detergentem oddziałuje nie tylko na włosek zarostu, ale także na skórę twarzy. Powodując otwarcie się porów skóry, ułatwia „wyciąganie” włoska z mieszka przez pierwsze ostrze nożyka, które nie tylko go przecina, ale także wyciąga z mieszka. Dzięki wyciągnięciu włoska z mieszka uzyskuje się odsłonięcie tej jego części, która w normalnym stanie jest ukryta pod skórą. W przeciwieństwie do części wystającej ponad powierzchnię skóry, jej komórki keratynowe nie są martwe, zrogowaciałe lecz żywe i miękkie. W efekcie - drugie i następne ostrza nożyka (dotyczy nożyków wieloostrzowych) przecinają włosek w miejscu, w którym jest on stosunkowo miękki. Ostatecznie uzyskuje się wyraźną poprawę komfortu golenia oraz wydłużenie żywotności nożyka. Ponadto, po „cofnięciu” się pnia ściętego włoska z powrotem w głąb mieszka, co następuje w czasie ułamka sekundy po jego przecięciu, ostra krawędź włoska, powstała w miejscu przecięcia, znajduje się poniżej powierzchni skóry i nie wystaje ponad jej powierzchnię. W praktyce oznacza to gładkość skóry twarzy (doskonałą jakość golenia).

Aby uzyskać wyżej opisane efekty nie wystarczy na krótko nawilżyć zarost i skórę twarzy, jak to jest w goleniu tradycyjnym, ponieważ w takich warunkach ilość ciepła jest zbyt mała, a czas jego oddziaływania zbyt krótki. Ciepło to jest niemal natychmiast oddawane do otoczenia i do „zimnych” partii tkanki skóry twarzy. Aby zapobiec szybkiej utracie ciepła, jego ilość przekazana masie skóry twarzy musi być odpowiednio duża i jednocześnie musi być ono „zaizolowane” dla zapobieżenia szybkiej emisji do otoczenia. Rolę izolacji w technologii SOFTENER pełni ciepła piana.

soft4

Więcej informacji na temat SOFTENERA znajdziesz w opisie produktu oraz instrukcji obsługi, w naszym sklepie.

Przejdź do sklepu
O nas

Z dumą możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy jedynym na świecie producentem przyrządu do termicznego zmiękczania zarostu do golenia dla mężczyzn. Cechy estetyczne produktu są chronione prawem z rejestracji wzoru przemysłowego Wp. 30144 udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast właściwości techniczne SOFTENERA, jak też sposób jego stosowania, są przedmiotem procedury patentowej pod zgłoszeniem o numerze: P.438768. Naszą misją jest:

Konwersja przykrej czynności golenia zarostu twarzy w przyjemność!


Historia produktu sięga początku lat dwutysięcznych, kiedy jego twórca irytował się z powodu szybkiego tępienia się wkładów maszynki do golenia, które wówczas były znacznie droższe niż dziś. Podjął wówczas prace nad sposobem zmiękczania zarostu twarzy w celu spowolnienia zużycia narzędzia do golenia. Zauważył, że jeżeli zarost pokryje się pianą i nie przystąpi się do golenia natychmiast lecz się odczeka kilka minut, to zarost staje się wyraźnie miększy, niż w podejściu typowym. W ten sposób udało się przedłużyć żywotność nożyka z dwóch tygodni do trzech. To było zachętą do dalszych poszukiwań. Kolejnym krokiem było spostrzeżenie, że jeśli pianę przetrzymywaną na twarzy usunie się za pomocą gorącej wody i nałoży świeżą, a dopiero wówczas przystąpi do golenia, uzyskuje się kolejny postęp: jeden nożyk może służyć nawet przez cztery tygodnie. Na podstawie tych doświadczeń twórca SOFTENERA skonstatował, że w prostej czynności golenia, tkwi jeszcze duży potencjał ulepszeń tak, aby stała się ona łatwiejsza i tańsza. Później okazało się, że może być także przyjemna.

Spośród czterech czynników mających wpływ na stopień zmiękczenia zarostu: substancji zawartych w środku do golenia, wody, ciepła i czasu ich oddziaływania na zarost, twórca SOFTENERA uznał, że ciepło jest tym, co umożliwi dalszy progres technologii. W ten sposób powstało zadanie: jak dostarczyć więcej ciepła do włosków zarostu ale także do skóry twarzy i pokrywającej ją piany? Tak powstał SOFTENER, przyrząd do komfortowego przenoszenia ciepła zawartego w gorącej wodzie z kranu do skóry twarzy, zarostu i piany.!

Dołącz do grona użytkowników SOFTENERA i polub nasze profile w mediach społecznościowych.

Dane adresowe:
Kontakt


Softener Sp. z O.O.,
ul. Bajana 28/21,
54-129 Wrocław,
Polska,
tel. +48 791 186 928,
email: softener@softener.pl,
NIP: 8943176797.
KRS: 0000934031,
REGON: 520496435,
Nr konta bankowego:
57116022020000000509804618
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy 15 000 zł


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Softener Sp. z o.o., ul. Bajana 28/21, 54-129 Wrocław, NIP: 8943176797. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w Polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez Administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z Administratorem: softener@softener.pl.

Zgadzam się na warunki zawarte w regulaminie i w polityce prywatności *