1. Gwarancja firmy Softener Sp. z o.o.

 

Szanowny Nabywco,

niniejszy produkt jest objęty dwunastomiesięczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia jego wad przysługują Ci  ustawowe uprawnienia w stosunku do Sprzedawcy. Poniżej przedstawione warunki gwarancji w niczym nie ograniczają tych praw.

Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy od daty zakupu wystąpi w produkcie wada materiałowa lub produkcyjna naprawimy go  bezpłatnie lub wymienimy na nowy – wedle naszego uznania.

Świadczenie gwarancyjne nie powoduje przedłużenia gwarancji. Po upływie gwarancji wszelkie naprawy są płatne.

Gwarancja traci ważność w razie uszkodzenia produktu, niewłaściwego użytkowania lub samodzielnej naprawy. Prawidłowe użytkowanie produktu wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Należy bezwzględnie unikać przeznaczeń i sposobów użytkowania, które nie są zalecane lub przed którymi ostrzega niniejsza instrukcja obsługi.