1.          Dostawa Produktu jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.