1.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.1.          Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
    • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
      • pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

1.2.          Termin płatności:

  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest obowiązany dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient jest obowiązany do dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.